Stipendien hakuaika

5.10.2023 klo 08:00

Hortonomien Yhdistys ry avustaa jäseniensä ammattitaidon kehittämistä, jatko-opintoja ja tutkimushankkeita sekä hortonomiksi (AMK) opiskelevia kursseja ja yksittäisiä opiskelijoita opintomatkoissa myöntämällä näille stipendejä kaksi kertaa vuodessa. 

 

Seuraava hakuaika alkaa ma 9.10. ja kestää 6.11. asti. Hakemus on vapaamuotoinen, ja siitä tulee käydä ilmi mitä tarkoitusta varten stipendiä haetaan sekä mikä on haettavan stipendin suuruus. Hakemus toimitetaan sähköisesti osoitteeseen hortonomienyhdistys@gmail.com

 

Stipendin hakuun oikeuttaa yhdistyksessä vähintään 3 edellistä vuotta jäsenenä oleminen. Lisäksi stipendejä voidaan jakaa hortonomiksi (AMK) opiskeleville opintokursseille yhteisesti myönnettävällä avustuksella opintomatkaan tai vastaavaan, jolloin ei vaadita jäsenyyttä. Yksittäisille opiskelijoille myönnettävissä opintomatka-avustuksissa vaaditaan kuluvan vuoden jäsenyys. 

 

Ennen hakemuksen jättämistä luethan uutisen lopusta löytyvät yhdistyksen stipendirahaston säännöt, niin voit varmistua kelpoisuudestasi stipendin saamiseen. Johtokunta päättää stipendien jakamisesta hakemusten perusteella. Vuosittain jaettavien avustusten yhteismäärä perustuu sen vuoden vuosikokouksen päätökseen.