Hortonomien Yhdistys ry Hortonomernas förening rf

Hortonomien Yhdistys on aatteellinen yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1925 hortonomien puolesta. Hortonomien Yhdistykseen voi liittyä hortonomiksi opistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistunut hortonomi tai ammattikorkeakoulussa opiskeleva tuleva hortonomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseniensä ammatillisia tietoja ja taitoja järjestämällä kursseja ja kustantamalla julkaisuja ja lehteä. Yhdistys hallinnoi stipendirahastoa, josta myönnetän vuosittain stipendejä yhdistyksen jäsenten ammatilliseen itsensä kehittämiseen, kuten kurssien tai opintomatkojen suorittamiseen. Lisäksi yhdistys osallistuu julkiseen keskusteluun hortonomia koskettavista asioista ja antaa kannanottoja esimerkiksi alan koulutusta, palkkausta tai työoloja koskeviin asioihin.

Hortonomi on puutarha-alan ammattilainen, joka toimii laajalti puutarha-alan eri ammateissa. Tärkeimmät sektorit ovat viherrakentaminen ja -suunnittelu, kasvihuone-, avomaa- ja taimitarhaviljely, puutarha-alan kauppa, opetus-, tutkimus-, viranomais- ja neuvontatehtävät. Hortonomeja on mm. kaupunginpuutarhureina, vihersuunnittelijoina, viherrakentajina, ylipuutarhureina, myyntiedustajina, puutarhamyymälöiden vastaavina, floristeina, opettajina, konsulentteina ja toimittajina.

Hortonomien Yhdistys järjestää kurssitoimintaa jäsenilleen, tukee jäsentensä verkostoitumista Hortoklubeissa sekä julkaisee Hortonomi-lehteä, joka ilmestyy 2 kertaa vuodessa. Yhdistyksen toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Yhdistyksen sääntöihin voi tutustua etusivun alalaidasta löytyvästä linkistä.

HISTORIA

Hortonomien Yhdistys ry on perustettu vuonna 1925. Perustettaessa yhdistys sai nimekseen Suomen Puutarhateknikkojen Seura ry. Vuonna 1956 oli nimenmuutoksen aika, jolloin yhdistyksen nimeksi tuli Hortonomien Yhdistys ry. Alkujaan Lepaan puutarhaopisto oli ainoa hortonomeja kouluttanut oppilaitos. Sittemmin hortonomikoulutusta on järjestetty myös muualla. Nykyisin hortonomeja (AMK/YH) valmistuu Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Yrkeshögskolan Noviasta Tammisaaresta.

Hortonomien Yhdistyksen leikekirja täynnä historiaa. Leikekirja oli esillä Lepaa '17 näyttelyssä.
PDF-tiedostoHortonomien Yhdistys ry_n säännöt 2019.pdf (96 kB)
Liitteessä vuoden 2019 vuosikokouksessa päivitetyt ja hyväksytyt säännöt
PDF-tiedostoRekisteriseloste_HY.pdf (142 kB)
PDF-tiedostoStipendirahaston säännöt 2004.pdf (104 kB)
Liitteestä luettavissa Hortonomien yhdistyksen stipendirahaston säännöt.
PDF-tiedostoTammiseminaari 2020.pdf (509 kB)