Vuoden Hortonomi 2022

18.2.2022


Vuoden Hortonomi 2022 on Marjatta Oittinen

Hortonomien Yhdistys ry on valinnut Vuoden Hortonomi 2022:ksi hortonomi AMK Marjatta Oittisen. Valinta tehtiin yhteistyössä Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys ry:n (VIPU) hallituksen kanssa. Marjatta Oittinen toimii kouluttajana Hyria Koulutus Oy:ssä Hyvinkäällä.

 

Marjatta Oittinen on koulutukseltaan puutarhuri (1990) sekä tuplahortonomi eli tutkinto on sekä viljelylinjalta että maisemasuunnittelun koulutusohjelmasta. Oittinen on valmistunut hortonomiksi HAMK Lepaalta 2001 ja 2017. Hän on työskennellyt ennen kouluttajana toimimistaan monipuolisesti puutarha-alan eri tehtävissä sekä viljelyn että viheralan parissa, vihersisustuksessa ja kukkien sekä puutarhatuotteiden kaupan parissa. Oittinen opettaa Hyriassa puutarha-alan tuleville ammattilaisille kasvien tuotantoa sekä viheralueiden kunnossapitoa. Oittiselle on tuttua myös alan koneopetus. Esimerkkiä näyttäen hän madaltaa kynnystä opiskelijoiden tarttua rohkeasti erilaisten koneiden ohjaimiin sekä opiskella niiden käyttöä puutarha-alan erilaisissa työtehtävissä. Ammatillisen opettajakoulutuksen hän on käynyt työn ohessa 2012 HAMK:ssa.

 

Oittinen on opetusalan monitaituri, jolta luonnistuvat mallikkaasti kaikenlaiset puutarha-alan työt ja niiden ammattitaitoinen opetus ja ohjaus. Käytännön töiden opastuksen lisäksi hän ohjaa opiskelijoita aktiivisesti ammattitiedon lähteille muun muassa hyödyntäen monipuolisesti alan ammattilehtiä ja muita tietolähteitä. Hän näkee opetuksen yhtenä keskeisenä yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuutena ja puutarha-alan kehittämisen keinona. Oittinen on myös opettajakollegoidensa arvostama osaaja ja opiskelijoiden helposti lähestyttävä persoona.

 

Vapaa-aikaansa hän viettää perheen kanssa kotoillen ja ulkoillen. Myös kulttuuririennot ja moottoripyörät ovat lähellä Oittisen sydäntä