Parhaimpien opinnäytetöiden stipendit 2021

10.7.2021

Hortonomien Yhdisty ry on jakanut lukuvuoden 2020-2021 parhaimpien opinnäytetöiden stipendit (300 euroa) HAMK Lepaan valmistuneille hortonomeille

Puutarhatalouden koulutusohjelman parhaimman opinnäytetyön stipendin sai Tuuli Turkia opinnäytetyöllään Versoja viljelevän pienyrityksen toiminta - Case Puutarha Miniverso.

Opinnäytetyö on kuvaus tekijän omasta yrityskokemuksesta, ja se on suunnattu oppaaksi pienimuotoisesta versotuotannosta tai yritystoiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Oppaassa käsitellään esimerkiksi tuotekehittelyä, markkinointia, tuotantovaiheita ja analysoidaan yrityksen toimintaa.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104074353

 

Rakennetun ympäristön koulutusohjelman parhaimman opinnäytetyön stipendin sai Leea Puranen opinnäytetyöllään Monimuotoisuuden kehittäminen Lahden kaupunginosapuistoissa.

Opinnäytetyön tavoite oli selvittää, millaisin keinoin Lahden kaupunginosapuistoista voi tulla kaupunkiluonnon monimuotoisuuden malliesimerkkejä ja esittää konkreettisia toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa eri kaupunginosapuistoissa. Tuloksena esitetään toimenpiteitä monimuotoisuuden kehittämiseksi sekä ryhmittäin kaupunki-, maisema ja metsäpuistoille että jokaiselle puistolle erikseen.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105178892

 

Onnittelut molemmille stipendiaateille!