Hortonomi YAMK – Biotalouden ratkaisut

16.2.2021

 

 

Biotalouden ratkaisut yamk -opinnoissa kehitetään uusiutuvien materiaalien tuotannon ja kiertotalouden asiantuntijaosaamista. Hortonomi (AMK) -tutkinnon suorittaneelle koulutus tarjoaa tehokkaan väylän syventää ammatillista asiantuntijuutta. Myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea koulutukseen.

 

Tutkinto koostuu yhdestä kaikille yhteisestä opintokokonaisuudesta (15 op), yhdestä valinnaisesta alakohtaisesta opintomoduulista (15 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op).

 

Rakennetun ympäristön hortonomi yamk alakohtaisiin opintoihin voi valita yhden seuraavista opintokokonaisuuksista: Tulevaisuuden kaupunkiympäristö, Maisemasuunnittelu, Julkiset ulkotilat, Rakennuttaminen.

Puutarhatalouden alakohtaisia opintokokonaisuuksia ovat Tutkimus ja tuotekehitys puutarhataloudessa, Tuotannon suunnittelu ja kehittäminen sekä Kehittäminen ja innovaatiot.

 

Hakuaika koulutukseen 17.-31.3. Lisätiedot https://blog.hamk.fi/porkkanapuu/hortonomi-yamk-biotalouden-ratkaisut/