Marketanpuiston osaston suunnittelukilpailun voittaja

4.8.2020


Hortonomien Yhdistys ry järjesti keväällä suunnittelukilpailun Marketanpuiston osastonsa uudistamisesta. Suunnittelukilpailu suunnattiin hortonomiopiskelijoille ja palkkioksi luvattiin 1000 €. Voittajaksi valittiin Ella Kaakkolan ja Maria Ingströmin suunnitelma ”Tammen tarina”.

Hortonomien Yhdistys ry:llä on ollut osasto Marketanpuistossa jo 20 vuotta ja nyt osaston puurakenteet ovat tulossa tiensä päähän. Idea osaston uudistamisesta syntyi yhdistyksen johtokunnassa viime syksynä ja suunnitelma päätettiin antaa hortonomiopiskelijoille kilpailutehtäväksi. Varsinainen toteutus on tarkoitus tehdä kevään 2021 aikana.

Yhdistyksen puheenjohtaja Terho Marttila ja johtokunnan jäsen Paula Tuurnala kävivät esittelemässä suunnittelukilpailua Lepaassa 12.3.2020. Esittelyyn saapuikin mukavasti opiskelijoita ja kilpailuohjeet olivat nähtävissä myös yhdistyksen verkkosivuilla. Kilpailuaika oli 15.3-30.6.2020. Suunnitelmaan annettiin melko vapaat kädet mutta osastolla olevaan tammeen pyydettiin kiinnittämään huomiota – se haluttiin säästää, lähes kaiken muun sai uusia. Tammi symboloi Hortonomien Yhdistys ry:tä, sillä se on alkuperältään Lepaan tammen siementaimi. Suunnitelman tuli sisältää myös kustannusarvio ja toteutuksen ylärajaksi oli määritelty 7000 €. Suunnitelmat pyydettiin palauttamaan nimimerkeillä yhdistyksen osoitteeseen.

Määräaikaan mennessä saapui viisi suunnitelmaa. Hortonomien Yhdistys ry:n johtokunta vahvistettuna hortonomi Lotta Mäkisellä (ViherForma) kokoontui Marketanpuistoon 9.7.2020 valitsemaan voittajan. Johtokunnan ulkopuolinen varainhoitaja Ilona Viira oli myös paikalla ja piti huolen siitä, että suunnitelmien anonyymius säilyi voittajan valintaan asti. Kaikki viisi suunnitelmaa olivat hyviä, toteuttamiskelpoisia jo lähes sellaisenaan. Olikin mukavaa huomata, että suunnitelmien taso oli korkea. Valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota tilasommitelmaan, kasvillisuuteen ja edustavuuteen. Osaston koko on kuitenkin pinta-alaltaan melko pieni, noin 50 m², joten tilaratkaisujen piti olla selkeitä ja kasvillisuuden pienimuotoista mutta samalla kuitenkin edustavaa.

Voittajan valinta tehtiin lopulta äänestämällä kahden suunnitelmaehdotuksen kesken. Voittajaksi valikoitui Ella Kaakkolan ja Maria Ingströmin suunnitelma ”Tammen tarina”. Suunnitelmassa oli huomioitu hienolla tavalla säästettävä tammi, jonka alle oli sommiteltu puinen terassi sekä kolme penkkiä. Alueen reunoilla ovat puiset pergolarakenteet ja kasvillisuus on sijoiteltu omiin, rajattuihin altaisiin. Materiaalit ovat myös kestäviä ja laadukkaita. Suunnitelmassa viehätti erityisesti sen selkeä tilasommitelma ja tyylikkyys.

Toiseksi tullut ehdotus oli Anni Somerojan ”Kohtaaminen”. Siinä oli hienolla tavalla tavalla mietitty erityisesti kasvillisuutta. Kasvillisuuden sijoittelussa oli piirteitä dynaamisuudesta ja runsaasti monimuotoisuutta. Anni Somerojan työ saa Hortonomien Yhdistys ry:ltä kunniamaininnan.

 

Ella Kaakkolan  ja Maria Ingströmin kerrontaa ”Tammen tarinan” synnystä ja voittajafiiliksiä

”Meille oli aivan selvää osallistua kilpailuun – ja osallistua siihen yhdessä”, Ella Kaakkola toteaa. Maria Ingströmin mukaan asiasta lyötiin kättä päälle jo silloin, kun Hortonomien Yhdistys ry kävi Lepaalla tiedottamassa tulevasta kilpailusta. ”Olimme jo syksyllä 2019 osallistuneet yhdessä Lappset:n ja Imatran kaupungin suunnittelukilpailuun, jossa kilpailuehdotuksemme poiki kunniamaininnan”, Ingström toteaa.

Kaakkola kommentoi ideointia: ”Vietimme pari iltaa saman pöydän ääressä skissaillen ja ideoiden. Suunnitelman muotokieli ja pääasialliset materiaaliratkaisut löysivät nopeasti paikkansa. Symboliarvoltaan merkityksellinen tammi oli meille luonteva suunnitelman lähtökohta.  Sen ympärille alkoi pian rakentua idea ”lehtometsästä”, josta saatu inspiraatio näkyy suunnitelman muotokielessä, materiaaleissa ja kasvivalinnoissa. Suunnitelman ”isoihin linjoihin” ei alun luonnostelun jälkeen tarvinnut tehdä muutoksia – visiomme oli alusta asti niin vahva, että yksityiskohtien, kuten kasvien ja materiaalien valinnat tuntuivat sujuvan matkan varrella kuin itsestään!”

Ingström jatkaa: ”Selkeä skandinaavinen muotoilu, rouheat materiaalivalinnat ja tummat sävyt tuovat vastapainoa herkälle ”lehtometsälle”. Yhdistelmä on moderni ja aikaa kestävä, mutta myös perinteitä kunnioittava. Pelkomme siitä, että suunnitelmamme ylittäisi budjetin, osoittautui onneksi turhaksi. Tätä jouduimme jännittämään loppumetreille saakka! Saimme väittelyäkin aikaiseksi siitä, että mistä luovuttaisiin rahan säästämiseksi, jos olisi pakko…”

Ingström kommentoi voittoa: ”Ensimmäinen fiilis voittouutisen jälkeen oli epäusko; voitettiinko me ihan oikeesti?!”. Luin sähköpostiin saapuneen voittouutisen meistä ensimmäisenä ja soitin heti Ellalle.

Kaakkola toteaa voitosta: ”Meillä molemmilla tunnelma oli silloin (ja on edelleen) riemukas, kiitollinen ja ylpeä! ”

Molemmat kommentoivat vielä yhdessä: ”Tunnustus tuntuu erityisen hienolta siksi, että sen antoivat oman alamme rautaiset ammattilaiset. KIITOS PALJON! Toivomme, että työmme tuottaa jatkossa iloa ja inspiraatiota muillekin!”

 

Liitteet