Vuoden 2019-2020 parhaimman opinnytetyön stipendit on jaettu

27.5.2020

Hortonomien Yhdistys ry on myöntänyt lukuvuoden 2019-2020 parhaimman opinnäytetyön stipendit HAMK Lepaalle hortonomi AMK:n molempiin koulutusohjelmiin. Valinnat tekivät HAMK Lepaan opettajat. Hortonomien Yhdistys ry onnittelee lämpimästi molempia stipendiaatteja!

Puutarhatalouden koulutusohjelman (Hortonomi AMK) parhaimman opinnäytetyön stipendin lukuvuonna 2019 -2020 saa Julia Rantanen opinnäytetyöllään

Orgaanisten maanparannusaineiden vaikutus maaperän mikrobiaktiivisuuteen

Julia Rantanen tutki opinnäytetyössään peltokoekentälle levitettyjen maanparannusaineiden vaikutuksia maaperän mikrobien aktiivisuuteen. Koe suoritettiin Lepaalla ja se koskee Humuspehtoori Oy:n perustaman kymmenvuotisen peltokokeen viidettä vuotta. Kokeen tuloksia on mahdollista hyödyntää suunniteltaessa maanparannusaineiden käyttöä kasvinviljelyssä.

 

Rakennetun ympäristön koulutusohjelman (Hortonomi AMK) parhaimman opinnäytetyön stipendin lukuvuonna 2019 - 2020  saa Heli Nukki opinnäytetyöllään

Luontokokemukset ja hyvinvointi arjen ympäristössä: Case Pori

Heli Nukki selvitti opinnäytetyössään kyselyn avulla porilaisten luontokokemuksia sekä luonnosta saatavia hyvinvointivaikutuksia. Työn tuloksia on mahdollisuus käyttää Porin viheralueiden kunnossapidossa, suunnittelussa ja toteutuksessa.