Vuoden hortonomi

VUODEN HORTONOMI

Hortonomien Yhdistys ry valitsee vuosittain ansioituneen hortonomin Vuoden Hortonomiksi. Valinnassa painotetaan saavutuksia työelämässä, näkyvyyttä omalla alalla ja tervettä ammattiylpeyttä. Tunnustuksen tavoitteena on kannustaa työelämässä eteenpäin. Viime vuosina yhdistys onkin pyrkinyt huomioimaan ja nostamaan esille erityisesti nuoria hortonomeja.

 

2019 Frans Karkkimaa
Frans Karkkimaa on työskennellyt Helsingin kaupungin Rakentamispalveluliikelaitos Staran puutarhalla vuodesta 2002 lähtien, jossa hänen työnkuvaansa on kuulunut ryhmäkasvien viljelyn lisäksi myös mm. viheralueiden ja kukkaryhmien ylläpitoa sekä töiden ohjausta. Vastuuviljelijänä hän on luotsannut Helsingin julkisiin ryhmäkasvi-istutuksiin laadukkaita taimia jo vuodesta 2003. Frans on tuonut hortonomien ammattikuntaa esille julkisuudessa erittäin positiivisella tavalla, mm. radio- ja lehtihaastatteluissa.

 

2018 Tapio Ykspetäjä
Tapio Ykspetäjä on tuonut hortonomien ammattikuntaa positiivisesti esille harrastamalla laajasti yksityistä puutarhakasvillisuuden tutkimustoimintaa sekä toimimalla näkyvästi ja aktiivisesti useissa viheralan yhdistyksissä. Tapio Ykspetäjän ehtymättömästä kiinnostuksesta puutarhakasveja kohtaan hyötyy koko puutarha-ala. Ykspetäjä on profiloitunut erityisesti dendrologina, mutta myös maatiaiskasvi- ja perenna-asiantuntijana. Ykspetäjä on ollut perustajajäsenenä DS:n Pomologian kerhossa 2010, DS:n Hämeen kerho Kynneppäässä 2012 sekä Suomen Luonnonmuistomerkkiseura Aihki ry:ssä 2016.

 

2017 Eeva Blomberg
Eeva Blomberg on yrittäjä, maisemasuunnittelija, opettaja ja kolumnisti. Blomberg työllistää itsensä omassa suunnittelutoimistossaan sekä suunnittelijana että urakkavalvojana. Hän toimii myös tuntiopettajana Lahden ammattikorkeakoulussa, jossa hän opettaa miljöö- ja yhdyskuntasuunnittelun opiskelijoille lähiympäristön suunnittelua ja ohjaa opinnäytetöitä. Hänen asiantuntemuksensa ja omistautumisensa toimii monelle esimerkkinä. Blomberg on saanut Puutarhaliiton hopeisen ansiomerkin vuonna 2011 ja kultaisen ansiomerkin vuonna 2016 sekä Vihervuoden mitalin vuonna 2016.

 

2016 Mari Helin
Turun kiinteistölaitoksen ylläpitopäällikkö Mari Helin on sanavalmis visionääri, joka on aktiivinen vaikuttaja viheralalla ja sen edunvalvonnassa. Helinin työtehtävät Turun kaupungin infran ylläpidon vastaavana ovat monipuolisia, mutta hänellä on erinomainen taito hallita tämä kokonaisuus. Helinille tärkeintä työssä on katu- ja viherpuolen yhdistäminen sekä poikkihallinnolliset kehityshankkeet. Mari Helin on aikaisemmin palkittu Puutarhaliiton hopeisella (2013) ja kultaisella (2015) ansiomerkillä.

 

2015 Anssi Koskela

 

2014 Pirjetta Sipiläinen-Salo

 

2013 Terhi Parkkali-Reskola

 

2012 Outi Tahvonen

 

2011 Renne Sänisalmi

 

2010 Aki Männistö

 

2009 Jyrki Jalkanen

 

2008 Tuula Salminen

 

2007 Risto Lehto

 

2006 Janne Pihamaa
Viljelijä ja viinitilayrittäjä Janne Pihamaa on toiminut ansiokkaasti hortonomien monitahoisessa työympäristössä. Hän on kotimaisen tilaviinivalmistuksen pioneeri, visionääri sekä aktiivinen alansa kehittäjä. Lisäksi hän on tuonut esimerkillisellä tavalla hortonomien ammattikuntaa tunnetuksi laajalle yleisölle.

 

2005 Matti Tuominen
Ylipuutarhuri Matti Tuominen on toiminut ansiokkaasti hortonomin monitahoisessa työympäristössä. Hän on tuonut hortonomien ammattikuntaa tunnetuksi laajalle yleisölle esimerkillisellä tavalla. Vuodesta 1991 lähtien Tuominen on toiminut Kultarannan huvilatilan ja Tasavallan presidentin kanslian ylipuutarhurina. Hän vastaa Naantalin Kultarannan huvilatilasta, toimien puiston, avomaan viljelysten sekä kasvihuoneiden esimiestehtävistä. Hänen tehtäväkenttäänsä kuuluvat myös alueen rakennusten kunnossapito sekä metsänhoito.

 

2004 Paula Ritanen-Närhi
”Toimittaja Paula Ritanen-Närhi on valovoimaisena ja ennakkoluulottomana persoonana tuonut puutarha-alaa esille aikana, jolloin koko hortonomien ammattikunnan tunnettavuus on koulutus- ja rakennemuutosten takia kärsinyt inflaatiota. Paula Ritanen-Närhi on toiminut ansiokkaasti sekä toimittajana että juontajana eri televisiokanavien puutarha- ja kuluttujaohjelmissa. Hän kirjoittaa lisäksi runsaasti puutarha-aiheisia artikkeleita aikakauslehtiin. Puutarha-alalla tarvitaan toimittajia, joilla on alan koulutus ja kyky kertoa alasta rehellisesti ja suoraan viestintäväline ja kohderyhmä huomioiden.”

 

2003 Aino-Kaisa Nuotio
”SCC Viatek Oy:n ympäristösuunnittelija, suunnitteluhortonomi Aino-Kaisa Nuotio on tehnyt pyyteettömästi työtä suomalaisen viheraluesuunnittelun eteen lähes kahden vuosikymmenen ajan paitsi suunnittelijana, myös alan julkaisuiden toimittajana ja tarkistajana. Hän on Viheraluesuunnittelijat ry:n puheenjohtaja ja jäsen useissa alaan liittyvissä yhdistyksissä. Hän pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan niin hortonomien kuin koko puutarha-alan kehittymiseen. Lisäksi hän vaalii omaa ammattiosaamistaan ja haluaa jatkuvasti kehittää itseään.”

 

2002 Aila Tarvainen
”Suunnitteluhortonomi, Uudenmaan maaseutukeskuksen maisemanhoidonneuvoja Aila Tarvainen on ansioitunut erityisesti maaseudun kulttuurimaiseman hoidon ja luonnon hoidon neuvojana. Aila Tarvainen on toiminnallaan ja ehtymättömältä vaikuttavalla innokkuudellaan uutta kohtaan lisännyt ammattikunnan tunnettuutta. Aila Tarvainen on erilaisten hankkeiden yhteydessä kirjoittanut tai ollut mukana lukuisten oppaiden ja julkaisujen toimituskunnissa. Hän on lisäksi toiminut asiantuntijana useissa maaseudun maisemanhoitoon ja neuvontaan liittyvissä työryhmissä.”

 

2001 Juha Rampa
”Taimistoviljelijä Juha Rampa tunnetaan alalla rohkeana ja innovatiivisena yrittäjänä, joka on määrätietoisesti laajentanut yrityksensä toimintaa. Juha Rampa perusti heti valmistuttuaan kotipaikkakunnalleen Laviaan taimitarhan Satakunnan taimitukku ay:n. Yritys on runsaassa kymmenessä vuodessa kasvanut menestyväksi, nykyaikaiseksi taimitarhaksi. Satakunnan taimitukku on saanut vuonna 2000 Viherympäristöliiton myöntämän laatujärjestelmäsertifikaatin yhtenä ensimmäisistä taimistoista Suomessa. Juha Rampa on mukana Taimistoviljelijät ry:n johtokunnassa. Lisäksi hänellä on erilaisia luottamustoimia kotipaikkakunnallaan Laviassa.”

 

2000 Pekka Leskinen
”Viherympäristöliiton toimitusjohtaja Pekka Leskisen ansiosta liiton toiminta on laajentunut merkittävästi. Viherympäristöliitto on vakiinnuttanut asemansa viheralan yhteisenä kattojärjestönä luoden samalla yhteyksiä eri ympäristöhallinnon ja -rakentamisen organisaatioihin. VYL on ollut perustamassa Suomeen ensimmäistä viheralan eri osa-alueita kasvillisuudesta kalusteisiin esittelevää näyttelypuistoa, Marketanpuistoa Espooseen. VYL:n julkaisu- ja koulutustoiminta on myös laajentunut jatkuvasti.”

 

1999 Liisa Tainio
”Kekkilä Oy:n tuotekehityspäällikkö Liisa Tainio on osallistunut laajalti kasvualustojen kehitystyöhön kaikissa pohjoismaissa, erityisesti Suomessa ja Norjassa. Hän on uranuurtaja myös viljelyneuvonnassa.”

 

1998 Reima Karetie
”Joensuun seurakuntapuutarhuri Reima Karetie on puutarha-alalla voimakkaan positiivinen vaikuttaja ja seurakuntien puutarhakulttuurin kehittäjä. Hän on vahvasti mukana myös alan järjestötoiminnassa ja kunnallispolitiikassa.”

 

1997 Elina Nummi
”Helsingin kaupungin suunnitteluhortonomi Elina Nummi on tehnyt erittäin merkittävää ympäristökasvatustyötä erityisesti lasten ja nuorten parissa satuolentohahmollaan Täti Vihreä. Hahmo syntyi alun perin turhautumisesta jatkuvaan viherilkivaltaan. Täti Vihreä on herättänyt runsaasti positiivista huomiota eri medioissa.”

 

1996 Jouni Seppänen
”Floristi Jouni Seppänen on menestynyt lukuisissa kilpailuissa; hän on mm. voittanut kukkasidonnan Suomen mestaruuden neljästi. Jouni Seppänen on tarmokkaasti osallistunut alansa koulutuksen kehittämiseen, kurssitoiminnan järjestämiseen ja kukkasidonnan markkinoinnin edistämiseen.”

 

1995 Irmeli Anttiroiko
Toimitussihteeri Irmeli Anttiroiko on ensimmäinen nainen, joka on valittu Vuoden hortonomiksi. Hän on ansioitunut monipuolisesti kotipuutarhaneuvonnan kehittämisessä Suomessa. Ahkera kirjoittaja ja väsymätön hortonomi on kiertänyt eri puolilla Suomea puhumassa rakkaasta aiheestaan, kotipuutarhasta.

 

1994 Arvo Ylitalo
Toimitusjohtaja Arvo Ylitalo johtaa ruukkukasveja viljelevän Ylitalo Oy:n toimintaa Oripäässä. Ylitalo on luonut tuotteistaan kilpailukykyisiä merkkituotteita eurooppalaisilla markkinoilla. Arvo Ylitalo on ollut edelläkävijä ja suunnannäyttäjä ruukkukasvien käyttämässään tuotantotekniikassa ja keskeisiä työvaiheita koneellistamalla on päästy laadukkaaseen ja tehokkaaseen tuotantoon.

 

1993 Pertti Helminen

 

1992 Anssi Krannila
Omena-asiantuntija, taimitarhaviljelijä ja opettaja Anssi Krannila on tunnettu kotimaisten omenalajikkeiden tutkija, tunnistaja ja kasvattaja.

 

1991 Pekka Jyränkö
”Helsingin kaupunginpuutarhuri Pekka Jyränkö on puutarha-alan keskeisiä vaikuttajia. Hän on toiminut poikkeuksellisen aktiivisesti omaan toimialaansa liittyvissä järjestöissä. Tasavallan presidentti myönsi hänelle puutarhaneuvoksen nimen ja arvon vuonna 1990. Pekka Jyränkö on osallistunut ahkerasti myös puutarha-alan koulutuksen ja kurssitoiminnan kehittämiseen. Hänet tunnetaan taitavana ja lennokkaana esitelmöitsijänä ja opettajana.”

 

1990 Pentti Alanko
”Hortonomi, MMK Pentti Alanko on vuosikymmenien ajan toiminut aktiivisesti puutarhakasvien tutkimuksessa ja alan opetuksessa. Hänen kirjallinen tuotantonsa on ollut poikkeuksellisen mittava. Pentti Alangolla oli huomattava merkitys myös vuonna 1989 ilmestyneen puuvartisten kasvien määritys- ja käyttöoppaan, ”Suomen puu- ja pensaskasvion”, laatimisessa. Pentti Alanko on toiminut mm. Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitoksen kenttämestarin Viikissä, Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhurina ja Helsingin yliopiston yliassistenttina puutarhatieteen laitoksella sekä opettajana Espoon teknillisessä korkeakoulussa.”

 

1989 Heikki Laaksonen
”Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen on kunnostautunut suunnitellessaan ja toteuttaessaan huolellisesti laajoja ympäristökokonaisuuksia taloudellisesti niukkoina aikoina. Hänen ansiostaan Kotkan kaupungin yleiset alueet ja koko kaupunkikuva ovat saaneet uuden ilmeen.”

 

1988 Matti W. Kalevi
”Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja ja Puutarha-Uutiset –lehden päätoimittaja Matti W. Kalevi on edistänyt monin tavoin sekä hortonomien että puutarha-alan yleistä tuntemusta oman ammattikunnan ulkopuolella. Hän on lisäksi toimissaan vaikuttanut myönteisesti puutarha-alan monipuoliseen kehittymiseen. Paitsi kotimaassa, hänet tunnetaan laajasti myös pohjoismaisen ja keskieurooppalaisen ammattikunnan piirissä.”

 

1987 Esko Puupponen
”Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ylipuutarhuri (1948-1982) Esko Puupponen on tunnetuimpia kasviasiantuntijoita niin puutarha-alan ammattilaisten kuin harrastelijoidenkin keskuudessa. Hän on tehnyt ammattikuntaa tunnetuksi lukuisin esitelmin, lehtikirjoituksin ja kirjoin.”