Skip Navigation LinksVuosikokous-2015

Hortonomien Yhdistys ry

Hortonomien Yhdistys on aatteellinen yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1925 hortonomien puolesta. Hortonomien Yhdistykseen voi liittyä hortonomiksi opistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistunut hortonomi tai ammattikorkeakoulussa opiskeleva tuleva hortonomi. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseniensä ammatillisia tietoja ja taitoja järjestämällä kursseja ja kustantamalla julkaisuja ja lehteä. Yhdistys hallinnoi stipendirahastoa, josta myönnetän vuosittain stipendejä yhdistyksen jäsenten ammatilliseen itsensä kehittämiseen, kuten kurssien tai opintomatkojen suorittamiseen. Lisäksi yhdistys osallistuu julkiseen keskusteluun hortonomia koskettavista asioista ja antaa kannanottoja esimerkiksi alan koulutusta, palkkausta tai työoloja koskeviin asioihin.

Hortonomi on puutarha-alan ammattilainen, joka toimii laajalti puutarha-alan eri ammateissa. Tärkeimmät sektorit ovat viherrakentaminen ja -suunnittelu, kasvihuone-, avomaa- ja taimitarhaviljely, puutarha-alan kauppa, opetus-, tutkimus-, viranomais- ja neuvontatehtävät. Hortonomeja on mm. kaupunginpuutarhureina, vihersuunnittelijoina, viherrakentajina, ylipuutarhureina, myyntiedustajina, puutarhamyymälöiden vastaavina, floristeina, opettajina, konsulentteina ja toimittajina.

Hortonomien Yhdistys järjestää kurssitoimintaa jäsenilleen, tukee jäsentensä verkostoitumista Hortoklubeissa sekä julkaisee Hortonomi-lehteä, joka ilmestyy 2 kertaa vuodessa. Yhdistyksen toiminnasta vastaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja 2015 on Eila Sihvola, varapuheenjohtaja on Tellervo Sumanen ja sihteeri Katja Wallin. Jäsenasioista vastaa johtokunnan jäsen Jani Pitkäranta. Johtokuntaan kuuluvat lisäksi Tapio Järvinen, Lotta Mäkinen, Sari Paalijärvi sekä varajäseninä Leena Tonteri ja Katja Uski. Varainhoitajana toimii johtokunnan ulkopuolella Ammi Malkamäki.

Johtokunnan toimihenkilöt 2015

Puheenjohtaja Eila Sihvola

sihteeri Katja Wallin

jäsenasiat Jani Pitkäranta

varainhoitaja Ammi Malkamäki

 sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hortonomienyhdistys.fi

HISTORIA

Hortonomien Yhdistys ry on perustettu vuonna 1925. Perustettaessa yhdistys sai nimekseen Suomen Puutarhateknikkojen Seura ry. Vuonna 1956 oli nimenmuutoksen aika, jolloin yhdistyksen nimeksi tuli Hortonomien Yhdistys ry. Alkujaan Lepaan puutarhaopisto oli ainoa hortonomeja kouluttanut oppilaitos. Sittemmin hortonomikoulutusta on järjestetty myös muualla. Nykyisin hortonomeja (AMK/YH) valmistuu Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Yrkeshögskolan Noviasta Tammisaaresta.